Velkommen til oti.as

oti.as har bakgrunn fra leverandørbransjen samt 8 år i oljevirksomhet med IKT ledelse, prosjektledelse og data management.
Vi tar oppdrag innen følgende eller nærliggende felter:
IKT ledelse, IKT prosjektledelse, data management, database, lagring, datasikkerhet, Linux m.m.Welcome to oti.as

oti.as has background from the supplyer industry as well as 8 years in the oiling industry with ICT leadership, project leadership and data management.
Vi will concider assignments in the following and related fields:
ICT leadership, ICT projekt leadership, data management, database, storage, data security, Linux and more.